Loading Events

Please note:

  1. This is an English group.
  2. The selection date for this Health and Frail Care Programme is 26 July 2018 and registration closes 7 August 2018.
  3. For more information on this course please click here: https://www.bergzichttraining.com/health-and-frail-care-programme/

Let wel:

  1. Hierdie is n Engelse groep.
  2. Die keuringsdatum vir hierdie Gesondheid- en Verswaktesorgprogram is 26 Julie 2018 en registrasie sluit op 7 Augustus 2018.
  3. Vir meer inligting klik asseblief hier: https://www.bergzichttraining.com/gesondheid-en-verswaktesorgprogram/?lang=af

Share This Post, Choose Your Platform!