Loading Events

Please note:

  1. This is an English group.
  2. The selection date for this Health and Frail Care Programme is 26 March 2018 and registration closes 30 March 2018.
  3. For more information on this course please click here: https://www.bergzichttraining.com/health-and-frail-care-programme/

Let wel:

  1. Hierdie is n Engelse groep.
  2. Die keuringsdatum vir hierdie Gesondheid- en Verswaktesorgprogram is 26 Maart 2018 en registrasie sluit op 30 Maart 2018.
  3. Vir meer inligting klik asseblief hier: https://www.bergzichttraining.com/gesondheid-en-verswaktesorgprogram/?lang=af

Share This Post, Choose Your Platform!