Is jy passievol oor die ontwikkeling van minderbevoorregte, ongeskoolde en halfgeskoolde jong volwassenes? As jy is, is Bergzicht Opleiding en Ontwikkeling net die plek vir jou.

Ons bied internskappe aan entoesiastiese, toegewyde studente van Suid-Afrika en oorsee wat meer wil leer oor die prosesse betrokke by die bestuur van ʼn suksesvolle 
nie-regeringsorganisasie (NRO) wat fokus op vaardigheidsontwikkeling van arm, ongeskoolde, halfgeskoolde, en werklose persone in die Wes-Kaap.

Aangesien ons NRO afhanklik is van eksterne befondsing vir sy aktiwiteite kan ons ongelukkig nie enige vergoeding bied aan ons interns nie. Individue wat deelneem aan ʼn internskap by Bergzicht sal egter waardevolle insig en kennis opdoen oor die nie-regerings- en nie-winsgewende sektor, byvoorbeeld:

 • Leer hoe om te werf via koste-effektiewe werwingsprosesse wat die massas bereik maar nie duur is nie.
 • Leer hoe om programme te monitor en te evalueer en die impak wat hulle het op die lewens van die deelnemers te bepaal.
 • Leer hoe om student- en skenkerdatabasisse te onderhou en ontwikkel.
 • Pas die vaardighede wat jy geleer het toe as deel van jou eie studies in ʼn veilige omgewing onder toesig van Bergzicht personeel wat jou sal lei oor hoe om daardie vaardighede ten beste toe te pas in die sosiale ontwikkelingsektor.
 • Dien as ʼn mentor vir ons begunstigdes om hulle te help om hul selfvertroue, selfbeeld en interpersoonlike vaardighede te bou deur interaksie met hulle te hê van aangesig tot aangesig.

Internskapsperiode

Terwyl ons student-interns dwarsdeur die jaar aanvaar (van middel-Januarie tot middel-Desember), verwag ons van alle interns om beskikbaar te wees vir ʼn minimum van 2 aaneenlopende maande op ʼn keer vir ʼn internskap. Dit is om te verseker dat studente genoeg tyd het om hulle te vergewis van die geskiedenis, struktuur, visie, doelstellings en programme wat aangebied word by Bergzicht Opleiding en Ontwikkeling; om hul vaardighede effektief toe te pas binne ons organisasie ten einde ons te help om ons begunstigdes beter te bedien; en ook om genoegsame ondervinding op te doen binne ons organisasie om hul vaardighede uit te brei.

Studente wat belang stel in internskappe by Bergzicht behoort die volgende vaardighede te hê:

 • goeie taalvermoë in Engels .
 • ’n vermoë om die internet effektief te gebruik vir werkverwante pligte.
 • Rekenaarvaardighede en ʼn goeie kennis van MS Office programme, byvoorbeeld Word, Excel, PowerPoint en Outlook.
 • Grafiese ontwerpvaardighede en die vermoë om te help met die ontwikkeling en implementering van Bergzicht se sosiale mediaplan.
 • Moet 3 jaar van studie in een of meer van die volgende velde voltooi het:
  – Maatskaplike Werk
  – Sielkunde
  – Menslike Hulpbronnebestuur
  – Sosiologie en Sosiale Antropologie
  – Sekretariële en Administratiewe Dienste
  – Grafiese Ontwerp
  – Kommunikasie, Bemarking en Openbare Skakeling (met ʼn fokus op sosiale media)

Daar sal van jou verwag word om verskeie take uit voer, wat die volgende kan insluit:

 • help met navorsing oor fondswerwing en administratiewe take.
 • assisteer met die keuringsproses van studente vir ons programme.
 • die voer van onderhoude en assisteer met die opleiding van begunstigdes.
 • liassering en datavaslegging.
 • waarneming van welsynsberading-ondersteuningsessies met studente.

Ander take sal afhang van jou vermoëns en vaardighede en sal met jou op ʼn individuele basis bespreek word.

As jy enige verdere vrae het of ʼn aansoek wil indien, kontak asseblief vir Renske Minnaar by Renske@bergzicht.org.za.

By voltooiing van jou internskap sal jy die volgende ontvang:

 • ’n amptelike brief van aanbeveling van Bergzicht Opleiding en Ontwikkeling wat die bydrae wat jy tot ons organisasie gemaak het, uiteensit.
 • ’n geleentheid om, as een van ons vrywilligers, blootstelling te kry met ons verskeie bemarkingsveldtogte.