iPOWER (Selfbemagtigende) Grondslagprogram

Ons iPOWER Grondslagprogram is ʼn verpligte, intreevlak-grondslagprogram en fokus daarop om aan deelnemers basiese lewensvaardighede, persoonlike gesondheid, skoonmaak-, wasgoed- en kookvaardighede te leer oor 15 dae. Wanneer befondsing beskikbaar is, word entrepreneuriese en basiese rekenaarvaardighede by hierdie program gevoeg. Deur studente met hierdie bykomende vaardighede toe te rus, verhoog ons die indiensneembaarheid van ons begunstigdes en hul vermoë om hul eie klein besighede te begin sou hulle wil. Leerders kan òf besluit om die opleiding te verlaat ná voltooiing van hierdie program, òf hulle kan kies om voort te gaan met een van drie Gevorderde Programme wat ons bied.

Hierdie Program dien om:

 • ons studente te oriënteer tot ʼn leeromgewing.
 • ons studente te verryk deur persoonlike lewensvaardigheidsontwikkeling.
 • basiese generiese en werkplekvaardighede benodig in die werksituasie te verskaf, of dit is as tuisgebaseerde versorger, hospitaalassistent, ouetehuisassistent, kinderversorger of -oppasser, kelner/kroegman of as kombuisassistent.

Ons Program bestaan uit die volgende modules:

 • Selfontwikkeling (2 dae)
 • Kommunikasie en Konflikbestuur
 • Spanwerk en Samewerking
 • Geldbestuur
 • Skoonmaakvaardighede (2 dae)
 • Wasgoedvaardighede (2 dae)
 • Verhoudingsbestuur
 • Kombuisvaardighede (5 dae)
 • Persoonlike welsyn
 • Plasing

Ons verskaf maatskaplike ondersteuning en mentorskap aan ons studente tydens ons programme en gedurende aanvanklike indiensneming. So, moenie moed opgee as jy sukkel met sekere uitdagings nie, ons is hier om jou te help om hierdie struikelblokke op jou pad te oorkom.