iPOWER (Selfbemagtigende) Grondslagprogram

Ons iPOWER Grondslagprogram is ʼn verpligte, intreevlak-grondslagprogram en fokus daarop om aan deelnemers basiese lewensvaardighede, persoonlike gesondheid, skoonmaak-, wasgoed- en kookvaardighede te leer oor 17 dae. Wanneer befondsing beskikbaar is, word entrepreneuriese en basiese rekenaarvaardighede by hierdie program gevoeg. Deur studente met hierdie bykomende vaardighede toe te rus, verhoog ons die indiensneembaarheid van ons begunstigdes en hul vermoë om hul eie klein besighede te begin sou hulle wil. Leerders kan òf besluit om die opleiding te verlaat ná voltooiing van hierdie program, òf hulle kan kies om voort te gaan met een van drie Gevorderde Programme wat ons bied.

Die finale komponent van ons iPOWER en Lewensvaardigheid-programme behels dat ons begunstigdes ’n driedaagse kamp bywoon genaamd die Wildernis Ervaring. Die kamp word aangebied in vennootskap met Usiko in Jamestown op Stellenbosch. Tydens hierdie kamp kan begunstigdes die lewensvaardighede wat hulle in die klas geleer het, toepas in ’n onbekende omgewing wat van hulle vereis om hul spanwerk en konflikbestuur-vaardighede toe te pas en self-saboterende oortuigings uit te daag, onder andere.

Ons ondervinding en navorsing  dui aan dat die ontwikkeling van lewensvaardighede noodsaaklik is om sukses te behaal en veerkragtigheid te bou op alle gebiede van die lewe. Baie van ons begunstigdes het mislukking ervaar in hul lewens, of dit is weens ’n onvoltooide skoolloopbaan, onvolledige tersiêre opleiding of ’n loopbaan wat nie gevorder het nie. Dit is hoekom dit belangrik is vir ons begunstigdes om dadelik die lewensvaardighede wat hulle in die klas geleer het te begin toepas in werklike lewensituasies en om die toepassing van daardie selfde vaardighede vas te lê nadat hulle in diens geneem is.

Die Wildernis Ervaring laat ons toe om dit te doen deur ons begunstigdes uit hul gemaksone te neem en van hulle te vereis om die lewensvaardighede wat hulle in die klas geleer het, toe te pas in ’n onbekende ruimte, in hierdie geval die natuur. Hier sal hulle leer om vrees te oorkom, in ’n span te werk, die voordele van eensaamheid en vryheid ervaar, en ontdek wie hulle regtig is. Dit wek ’n gevoel van self-leierskap, verantwoordelikheid en bied intensiewe opleiding in persoonlike en sosiale vaardighede. Tydens die Wildernis Ervaring is begunstigdes in staat om te werk aan probleme in hul lewens en oplossings te vind, asook die reis van heling te begin, en nuwe, gesonde gedragspatrone aan te leer. Dit is veral van krag vir deelnemers wat kom uit armoede en geweld in die huis en dit steeds ervaar.

Deur die geestelike en liggaamlike werk te doen, leer jongmense om die “wildernis” in hulself te genees deur ’n transformerende reis waar hulle die kwaliteite sal ontdek wat hulle benodig, nie net om te oorleef nie, maar om te floreer.

Hierdie Program dien om:

 • ons studente te oriënteer tot ʼn leeromgewing.
 • ons studente te verryk deur persoonlike lewensvaardigheidsontwikkeling.
 • basiese generiese en werkplekvaardighede benodig in die werksituasie te verskaf, of dit is as tuisgebaseerde versorger, hospitaalassistent, ouetehuisassistent, kinderversorger of -oppasser, kelner/kroegman of as kombuisassistent.

Ons Program bestaan uit die volgende modules:

 • Selfontwikkeling (2 dae)
 • Kommunikasie en Konflikbestuur
 • Spanwerk en Samewerking
 • Geldbestuur
 • Skoonmaakvaardighede (2 dae)
 • Wasgoedvaardighede (2 dae)
 • Verhoudingsbestuur
 • Kombuisvaardighede (5 dae)
 • Persoonlike welsyn
 • Plasing

Ons verskaf maatskaplike ondersteuning en mentorskap aan ons studente tydens ons programme en gedurende aanvanklike indiensneming. So, moenie moed opgee as jy sukkel met sekere uitdagings nie, ons is hier om jou te help om hierdie struikelblokke op jou pad te oorkom.