As ʼn niewinsgewende organisasie wat ʼn diens verskaf wat noodsaaklik is vir die opheffing van gemeenskappe in die Wes-Kaap, maak ons staat op die vrygewigheid van welwillende individue en maatskappy soos jy vir donasies en borgskappe.

Vir so min as R100 per maand kan jy ons help om die finansiële las op ons studente te verlig om toegang te kry tot die geleenthede wat ons hulle bied. Terwyl ons programme gratis is, reis baie van ons studente lang afstande om in die eerste plek by die kampus te kom.

Indien jy die werk wat ons doen om die lewens van arm, werklose, ongeskoolde en halfgeskoolde jeug te verander, wil ondersteun, kan jy dit doen deur ʼn direkte skenking in ons bankrekening te maak.

Vir ʼn spesifieke program:

HWSETA-geakkrediteerde Gesondheid- en Verswaktesorgprogram (insluitend iPOWER (Selfbemagtigende) Grondvlak en Lewensvaardighede programme):
R230 000

per program vir 12 studente

 

R19 000

per student

 

Kindersorgprogram (met die iPOWER (Selfbemagtigende) Grondvlakprogram uitgesluit):
R205 000

per program vir 12 studente

 

R17 000

per student

 

Cathsseta Voedseldiens-assistent- en Voedsel- en Drankdiens-program:
R240 000

per program vir 12 studente

 

R20 000

per student

 

Vir ʼn spesifieke program:

Ander soorte skenkings:

R100

Deur R100 of meer te skenk kan jy ʼn student aanneem deur ons Adopt-A-Student-program en ʼn student wat sukkel met die kostes van vervoer, uniform en registrasiegelde help, en sodoende hulle toelaat om slegs te fokus op die voltooiing van hul studies.

Jy kan ons ook bystaan met die kostes van die aankoop van opleidingsmateriaal of goedere skenk, wat kan insluit materiale of jou tyd en vaardighede.

Vir ʼn spesifieke program:

R100

Deur R100 of meer te skenk kan jy ʼn student aanneem deur ons Adopt-A-Student-program en ʼn student wat sukkel met die kostes van vervoer, uniform en registrasiegelde help, en sodoende hulle toelaat om slegs te fokus op die voltooiing van hul studies.

Ander soorte skenkings:

Jy kan ons ook bystaan met die kostes van die aankoop van opleidingsmateriaal of goedere skenk, wat kan insluit materiale of jou tyd en vaardighede.

Sou jy ʼn direkte finansiële bydrae wil maak, dra asseblief daardie skenking oor na die volgende bankrekening:

Bergzicht Training and Development
ABSA
Stellenbosch
Takkode: 334410
Rekeningnommer: 4101 63519
Rekeningtipe: Tjek

Indien u die depositostrokie faks of e-pos aan Renske@bergzicht.org.za en u kontakbesonderhede op daardie strokie verskaf, sal ons u van ʼn brief van dank en/of ʼn skenkingbelastingsertifkaat kan voorsien.