In die vroeë 1990’s is navorsing gedoen in die Wes-Kaap wat getoon het dat ongeletterdheid, armoede en werkloosheid die grootste sosio-ekonomiese probleme was wat gemeenskappe in die streek in die gesig gestaar het.
Op 6 Maart 1992, nadat hulle gesien het hoe baie van die sosiale ontwikkelingsprogramme nie daarin geslaag het om die armoedesiklus in benadeelde gemeenskappe in Suid-Afrika te verbreek nie, het Cecile Kotzé en Minnie van der Merwe Bergzicht Opleiding en Ontwikkeling gestig om dié negatiewe uitkomste teen te werk. Met die ondersteuning van vrywilligers, het Kotzé en Van der Merwe begin om dié organisasie se eerste vaardigheidsontwikkelingsprogramme in Huisbestuur, Verswaktesorg, Edu Care, Spyseniering sowel as ʼn geletterdheidskursus vir werkloses in die Wes-Kaap aan te bied.

Vasbeslote om studente meer as net vaardigheidsontwikkeling te bied, het hulle ook ʼn eie Plasingsburo by Bergzicht Opleiding en Ontwikkeling gevestig wat ons graduandi sou help om permanente werk te vind ná die voltooiing van ons kursusse en programme. In 2013 is ʼn Indiensnemingsvaardighede-kursus ook gevestig om studente vir die werksplek voor te berei en om te verseker dat diegene wat nie in die arbeidsmark opgeneem word nie, steeds in staat sou wees om mikro- en kleinsakegeleenthede na te streef.

Oor die jare het ons Plasingsburo ons toegelaat om 76% van die meer as 10 000 studente wat ons tot op datum opgelei het, te plaas, wat aantoon dat goedopgeleide individue toegang het tot werksgeleenthede, selfs in ʼn arbeidsmark wat onder druk is.

Meer as twee dekades later vorm Kotzé en Van der Merwe se visie steeds die basis van die werk wat ons doen by Bergzicht Opleiding en Ontwikkeling en is dit een van die redes waarom ons vandag nog vooruitgaan.

Het u geweet…

Ons kantore is geleë te Bergzicht-plaza op grond wat eens deel was van die plaas Krommerivier, wat toegeken is aan Jan Janz van Eeden van Oldenburg in 1682. Die bestaande herehuis is vermoedelik in 1780 opgerig en dit is op dié deel van die plaas Krommerivier wat verkoop is aan Jacobus Groenewald in 1794 dat Bergzicht Opleiding en Ontwikkeling se kantoor vandag staan.

Ons kantoor, wat in 1817 opgerig is, bestaan uit ʼn vierkantige gebou met twee aanliggende langwerpige geboue wat simmetries is en min of meer dieselfde gebly het sedert dit opgerig is.