Mnr NST (Nathan) Motjuwadi

Voorsitter
Nathan Motjuwadi bring ʼn rykdom van kennis rakende beste praktyke binne die menslike hulpbronne-bedryf na Bergzicht Opleiding en het in daardie kapasiteit bygedra sedert hy by ons Raad aangesluit het in 2013. Hy is in September 2016 aangestel as Ondervoorsitter van ons Raad en dien as Voorsitter van die Raad se subkomitee vir Menslike Hulpbronne.

Hy het ʼn BA-honneursgraad behaal aan die Universiteit Kaapstad, ʼn MB van die Thames Valley Universiteit in die Verenigde Koninkryk, en is aanvaar vir PhD-studies aan die Universiteit van Stellenbosch Bestuurskool in 2016.
Nathan het meer as 20 jaar se ondervinding in die menslike hulpbronne- en besigheidsomgewing vir top internasionale handelsmerke soos Coca-Cola, Cyborg Systems en Danone. Hy het in 2010 aangesluit by Capitec Bank as Uitvoerende Direkteur vir Menslike Hulpbronne en in 2016 het dié finansiële instelling die portefeulje Korporatiewe Sosiale Belegging by sy verantwoordelikhede gevoeg.

Hy is ’n MH Bestuurder met breë en spesialis-vaardighede en kennis wat hy verkry het terwyl hy gewerk het by leidende nasionale en internasionale organisasies op verskeie vastelande, insluitende Afrika en Europa. Hierdie kennis strek oor die sektore opvoeding, konsultering, regering, ontwikkeling en kleinhandel. Voordat hy by die banksektor aangesluit het, het hy gewerk as onderwyser en dien as Departementshoof (Engels en Geskiedenis) van Phahama Hoërskool van 1993 tot 1995, gevolg deur ʼn periode as deeltydse lektor aan Unisa se Bestuurskool.

Hy is passievol oor terugploeg en bydra tot die onwikkeling van menslike kapitaal, en dien ook as Raadslid in ‘n adviserende hoedanigheid van die Chris Hani Hoërskool in Khayelitsha, in die Raad van die BANKSETA, en is ʼn lid van die Vergoedingskomitee van sowel die BANKSETA as Capitec Bank.

Mnr CAC (Charl) de Villiers

Charl de Villiers het in Mei 2016 aangesluit by die Raad van Bergzicht Opleiding in ʼn ondersteuningsrol in menslike hulpbronne. Sedertdien het hy sy vaardighede en kennis oor strategiese besuur van menslike hulpbronne en industriële verhoudings aangewend om ons te help om te hou by beste praktyke wat betref die bestuur van menslike hulpbronne binne ons eie organisasie.

Charl het ʼn M.Com-graad in Bedryfsielkunde (Arbeidsverhoudinge) in 1986 behaal en is ʼn geregistreerde bedryfsielkundige sedert 1990. Hy het dieselfde jaar aangesluit by die Universiteit Stellenbosch (US) en gewerk as die Bestuurder Industriële Verhoudings aan die universiteit tot 2003, toe hy ʼn konsultasiefirma begin het wat spesialiseer in industriële verhoudings.

Van 2003 tot 2010, was hy aangestel as konsultant in Industriële Verhoudings en Strategie van US se Departement Menslike Hulpbronne, waar hy nou saamgewerk het met die Hoofdirekteur: Strategiese Inisiatiewe oor verskeie strategiese- en herstruktureringtake by die universiteit. Sy uitgebreide kennis van industriële verhoudings het verseker dat hy konsulteer oor regsaspekte en voor sit by dissiplinêre verhore by verskeie private maatskappye en vakbonde en ook individue bystaan in dié verband. Gedurende hierdie tyd het hy ook maatskappy-spesifieke interne kursusse in industriële verhoudings aangebied.

In 2010 het hy sy konsultasiefirma gesluit om ʼn pos te aanvaar as HUB van die Centre for Change and Conflict Management, ʼn adviessentrum vir mediasie, veranderingsbestuur en konflik-resolusie vir groot korporatiewe maatskappye, klein ondernemings en individuele personeellede, wat spesialiseer in strategiese herstrukturering van menslike hulpbronne en arbeidsreg.

Deur die jare was hy betrokke by die fasilitering en implementering van verskeie strategiese herstrukturering-intervensies in korporatiewe en klein maatskappye. Charl het ook gewerk as deeltydse lektor in die Departement Bedryfsielkunde aan US, waar hy nagraadse studente bygestaan het in die voltooiing van hul honneursgrade in Strategiese Menslike Hulpbronbestuur.

Hy dien in verskeie rade, waaronder as ʼn provinsiale uitvoerende raadslid van die Boland Gholf Unie (Boland Golf Union, BGU), is ʼn lid van die bestuur van dieselfde unie en verantwoordelik vir alle regskwessies, strategiese inisiatiewe en voorsitterskap van die Dissiplinêre Komitee van die BGU. Hy is ook ʼn nasionale raadslid van die Suid-Afrikaanse Gholfvereniging (in Engels, South African Golf Association, SAGA) wat toesig hou oor amateur-gholf in Suid-Afrika.

Charl is die eienaar van die Lototsi-wildplaas in die Noord-Kaap en wanneer sy besige program hom toelaat, maak ʼn punt daarvan om tyd op die gholfbaan deur te bring met sy twee seuns.

Dr JJE (Hannes) Koornhoof

Hannes Koornhof het by ons Raad aangesluit in Desember 2015 en sedertdien het hy vir Bergzicht Opleiding van raad voorsien oor hoe om te skakel met ʼn groot poel van donateurs dwarsdeur Suid-Afrika deur die Amicus Trust SA – ʼn organisasie gefokus daarop om ʼn meetbare verskil te maak in vaardigheidsontwikkelingsopleiding en werkskepping by mense van die groter Stellenbosch en Kaapse Wynland-streke – sowel as ander befondsing-organisasies. Hy werk ook baie nou met vrywilliger en gekwalifiseerde maatskaplikewerker me Annette Scott om emosionele en mentor-ondersteuningstrukture te ontwikkel vir Bergzicht Opleiding se begunstigdes.
Nadat hy 38 jaar van sy lewe – waarvan 23 deurgebring is by die Stellenbosch Moedergemeente Kerk – toegewy het aan die Nederduits Gereformeerde Kerk (NGK) as leraar, het Hannes in 2014 afgetree en was hy sedertdien betrokke by die opleiding van gemeenteleiers in die NGK. Hy is passievol daaroor om ʼn verskil te maak in sy gemeenskap en om lewenslange leer te bevorder en met hierdie doel is hy betrokke in verskeie leierskap- en bestuursrolle binne die geloofsgemeenskap. Dit sluit in om verantwoordelikheid te neem vir die bediening, bestuur en begrotings van drie verskillende gemeentes in Somerset-Oos in die Oos-Kaap, Pinelands en Stellenbosch as voorsitter van die kerkraad; die lei en bestuur van spanne bestaande uit medeleraars en ondersteuningspersoneel en opleiding, en die bestuur en motivering van vrywilligers. Hannes het ook gedien as die Skriba van die NG Sinode van die Wes-Kaap van 1999 tot 2003 en as Moderator van dieselfde Sinode van 2003 tot 2007.

Hy het ook uitgebreide ondervinding opgedoen oor hoe om die visie en strategie van instellings in die praktyk te implementeer deur sy werk op gemeente- en sinodevlak in die kerk en in liefdadigheidswerk.

Wanneer Hannes nie Bergzicht Opleiding adviseer oor hoe om sy fondsinsameling- en ondersteuningsinisiatiewe te verbeter en uit te brei nie, geniet hy dit om ʼn goeie boek te lees en te stap om fiks te bly.


Me KMV (Kathy) Harris

Kathleen (Kathy) Harris het by ons Raad aangesluit in Mei 2015 en het oor die jare nou saamgewerk met ons HUB, Renske Minnaar, in ʼn poging om ons kommunikasie, openbare verhoudinge en bemarkingsinisiatiewe te verbeter rakende ons donateurs, belanghebbers, vennote en begunstigdes.

Sy het verskeie uitvoerende bestuursposte in die dienstesektor beklee en het uitgebreide ondervinding opgedoen in verkope en bemarking, asook strategiese ontwikkelingsfasilitering en implementering. Sy het gewerk as Besturende Direkteur van HRG Rennies Travel en het ook gedien in die raad van BidTravel en ʼn aantal direksies van sy filiale. Dwarsdeur haar loopbaan het Kathy ondervinding van mense en leierskapsontwikkeling opgebou, nog ʼn area waar sy grootliks bygedra het tot Bergzicht Opleiding se aktiwiteite deur die jare. Sy is tans ʼn onafhanklike Strategie- en Leierskap-konsultant en is gebaseer op Stellenbosch, waar sy en haar gesin woon.


Dr GMAC (Guin) Lourens

Guin Lourens, ’n Professor in die Departement Verpleegkunde en Verloskunde aan die Universiteit Stellenbosch, het by die Raad van Bergzicht Opleiding aangesluit in 2017.  Sy het haar loopbaan in verpleging begin deur te kwalifiseer met die graad BCur gefokus op psigiatrie, gemeenskapsgesondheid en verloskunde aan die Universiteit Stellenbosch, gevolg deur ʼn Sertifikaat in Gesondsorg en ’n Nagraadse Diploma in Verpleegdiensbestuur aan Unisa. Twee jaar later het sy ʼn Nagraadse Diploma behaal in Verpleegopvoeding aan die Noordwes Universiteit en ʼn Sertifikaat in Beroepsgesondheidsverpleging aan US. In 2006 het sy ʼn Sertifikaat in Kwaliteitsbestuur behaal aan Unisa, gevolg deur ʼn meestersgraad in Verpleegkunde aan die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie in 2009 en ʼn doktorsgraad in Openbare Bestuur Gesondheidsorg ses jaar later aan dieselfde instelling. Tans is sy ʼn Lektor in die Departement Verpleegkunde en Verloskunde en die Kliniese Opleiding Platformbestuurder vir Kliniese Dienste en Sosiale Impak aan die Fakulteit Gesondheid en Mediese Wetenskappe aan US. In die verlede het sy gedien as die Landelike Gesondheidsbestuurder van die Ukwanda Sentrum vir Landelike Gesondheid van US en het ʼn aantal poste beklee in plaaslike en streeksregering soos Assistent-Direkteur van die Wes-Kaapse Regering se Gesondheidsdepartement en Senior Professionele Verpleegster: Opleiding, en Senior Professionele Verpleegster: Omvattende Mobiele Gesondheid by die Boland Distriksmunisipaliteit. Sy was ook ʼn lektor in nagraadse verpleging aan die Kaapse Skiereiland Universiteit van Tegnologie. Guin vervul verskeie diens-leierskaprolle soos lidmaatskap van die Rural Health Advocacy Project (RHAP), en voorsitterskap van die KSUT Akademiese en Wes-Kaap Gesondheidsdepartement hospitaalrade. Sy is ook die stigter en huidige voorsitter van die Rural Nursing Network South Africa (RuNurSA), ’n organisasie toegewy tot die ontwikkeling van verplegingskapitaal en versterking van landelike verpleegleierskap.