Vrywilligers: Bestuursrekenmeesters

Mr Jaco Odendaal (Tesourier vir die Raad)

Jaco Pieter Odendaal het by die Raad van Bergzicht Opleiding aangesluit as Tesourier in 2015, en het sy kennis van goeie finansiële bestuur en oudit na ons organisasie gebring. Jaco het ʼn B Rek graad aan die Universiteit Stellenbosch (US) behaal, gevolg deur ʼn B Rek honneursgraad aan dieselfde instelling. In 2001 het hy die Nagraadse Diploma in Gevorderde Oudit behaal aan die Universiteit van Kaapstad en ʼn jaar later die Openbare Praktyk-eksamen van die Onafhanklike Regulerende Raad van Ouditeure met die eerste probeerslag geslaag. Nadat hy as geoktrooieerde rekenmeester gekwalifiseer het, is hy toegelaat as lid van die Suid-Afrikaanse Instituut van Geoktrooieerde Rekenmeesters in 2003. Nadat hy die kwalifiserende eksamen van die Suid-Afrikaanse Instituut van Professionele Rekenmeesters geslaag het, is hy toegelaat as lid van die Instituut in 2008. Jaco is ʼn lid van die Suid-Afrikaanse Instituut van Belastingpraktisyns en het nagraadse diplomas in Breëbasis Ekonomiese Bemagtigingsontwikkeling aan Unisa en in Belastingwetgewing aan US geslaag. Hy het gewerk as leerlingrekenmeester by PricewaterhouseCoopers en later aangesluit by Tenk Loubser Ingelyf as Ouditbestuurder. Daarna is hy bevorder tot Senior Oudit-bestuurder en het later oorgeneem as Direkteur/Ouditvennoot van die maatskappy in 2007. In 2010 het Jaco aangesluit by Exceed Tax & Advisory Services (Edms) Bpk. As ’n direkteur, en word Besturende Direkteur in 2012.

Me C (Cara-Lee) Nel

Cara-Lee Nel is redelik nuut by Bergzicht Opleiding. Sedert sy in Mei 2016 by ons raad aangesluit het, het sy skouer aan die wiel gesit om ons missie om bekostigbare en buitengewone opleiding te verskaf aan minderbevoorregtes deur haar finansiële kennis te bevorder. Sy het ʼn BCom-graad in Finansiële Bestuur behaal aan die Universiteit van Pretoria in 2014 en in 2015 verhuis na die pragtige dorp Stellenbosch om haar BCom-honneursgraad in Bestuursrekeningkunde aan die Universiteit Stellenbosch (US) te behaal. Tans is sy geregistreer as ʼn student aan die Geoktrooieerde Instituut van Bestuursrekeningskundiges (CIMA). In haar vrye tyd geniet sy die verskeidenheid buitelug-aktiwiteite wat die Wes-Kaap bied.

Erelede

  • Me Cecile Kotzé (Stigterlid)
  • Dr JC (Kosie) de Villiers
  • Mnr A (Andrew) Anthony