Sonder die ondersteuning van plaaslike en internasionale vrywilligers sou ons nie in staat gewees het om hoë kwaliteit programme aan ons begunstigdes te bied nie.

Dit sou ook nie moontlik gewees het om op die lange duur volhoubaar te bly nie, aangesien vrywilligers ons in die eerste plek help om koste te bespaar met die aanbied van hierdie programme.

Dus, of jy vrywillig jou tyd wil aanbied om dokumente te liasseer vir ons, of hand wil gee met die antwoord van die groot getal e-posse wat ons elke dag ontvang, kan jy ʼn groot bydrae maak om ons doeltreffendheid en ons winsgewendheid te verbeter.

Elke jaar ondersteun ʼn aantal vrywilligers ons met ʼn verskeidenheid belangrike take en dienste wat insluit die aanbied van sosiale en welsynsondersteuning aan studente, kommunikasie en openbare skakeling, die uitvoer van sekere administratiewe take in die dag-tot-dag bestuur van Bergzicht Opleiding en Ontwikkeling en hulp met studenteplasingsonderhoude.

Hier is sommiges se verhale.

As jy enige verdere vrae het of ʼn aansoek wil indien, kontak asseblief Renske Minnaar by Renske@bergzicht.org.za.