Bergzicht Opleiding en Ontwikkeling & Ontwikkeling vier eersdaags die sertifisering van vyftien nuwe kinderversorgers. Danksy befondsing van ’n plaaslike anonieme donateur, kon ’n aantal vroue bemagtig word en is hulle nou ’n aanwins vir die plaaslike kindersorgsektor. Beroepsmoontlikhede vir opgeleide kinderversorgers sluit in posisies soos dié van crèche-assistent, dagmoeder, kinderoppasser en au pair.

Op Vrydag 16 September sal elke persoon wat die program voltooi het, ’n sertifikaat ontvang wat toon dat hulle ’n gekwalifiseerde kinderversorger is. Studente sal later die maand terugkeer vir ’n bykomende noodhulpkursus wat op die veiligheid van kinders fokus – veral die hantering van noodgevalle en die voorkoming van beserings en ongelukke.

Wesbank-inwoner en getroude ma van twee, Natasha Jeffreys (31), sê die program maak haar opgewonde om die kennis in haar eie gemeenskap terug te ploeg. “Ek weet nou wie ek is,” sê sy. Ilse Muller (36), ook ’n getroude ma van twee, sien ná vier werklose jare daarna uit om haar plaasgemeenskap by Vlottenburg se opvoeding te verbeter. Mee. Jeffreys en Muller is voorts baie gretig om ook as Graad R- en Graad 1-opvoeders te kwalifiseer.

Bergzicht se 13-weeklange kindersorgprogram is daarop gemik om volwassenes met die vaardighede toe te rus wat hulle nodig het om kinders te help groei en ontwikkel. Vroeë-kinderontwikkeling speel ’n baie belangrike rol in kinderbeskerming en -opvoeding en in kinders se ontwikkeling. Die gehalte van die sorg wat kinders op ’n vroeë ouderdom ontvang, beïnvloed ook hul ontwikkeling wanneer hulle ouer is.

Geskeide ma Marlene Jonathan (43), afkomstig van Happy Valley op die Kaapse Vlakte, sê die geleentheid het vir haar net op die regte tyd gekom. Die kursus rus haar toe om mooi na kinders om te sien in ’n omgewing waar kinders nie noodwendig veilig is nie. Me. Jonathan is veral lief daarvoor om met kinders te speel en beskryf die program as “fenomenaal”.

Die gebruik van maklik-bekombare herwinbare materiale vir kreatiewe aktiwiteite is een van die beste programkomponente vir praktiese toerusting. Deur die aanleer van hierdie vaardigheid by die kursus in te sluit, word daar ook omgewingsbewustheid by studente gekweek terwyl hulle leer hoe om koste-effektiewe opvoedkundige hulpmiddels te maak.

Benita Petersen, Opleidingsbestuurder by Bergzicht Opleiding en Ontwikkeling & Ontwikkeling, sê hierdie groep Kindersorgprogram-studente is, te danke aan die iPower-kursus wat hulle reeds voltooi het, goeie kommunikeerders, en “’n lekker diverse groep met ’n liefde vir kreatiwiteit”. Volgens me. Petersen is die opleidingsvennote, waar die studente tans besig is om hul praktiese opleiding te voltooi, baie beïndruk met die groep.

Studente is reeds beskikbaar vir plasingsgeleenthede, aangesien hulle nou die einde van hul werk-geïntegreerde-leertydperk nader. Werkgewers kan Bergzicht se Maatskaplike Werker en Studente- en Ontwikkelingsbestuurder, Nathalie Skippers, by employ@bergzicht.org.za kontak om moontlike werkgeleenthede te bespreek.

HOOFFOTO: Kindersorgprogramdeelnemers wys die pragtige poplappe wat hulle gemaak het as deel van kreatiewe vaardigsheidsleer. Van links na regs: Ilse Samuels, Natasha Jeffreys en